sobota, 17 lutego 2018

W obronie serbskiego Kosowa - oświadczenie KRD

W 10. rocznicę oderwania Kosowa od Serbii, wyrażamy nasz zdecydowany sprzeciw wobec bezprawnego oderwania od Serbii kolebki państwa serbskiego, dokonanego za zgodą państw zachodnich. Wyrażamy przy tym solidarność z narodem serbskim, poddawanym przez ostatnie ćwierć wieku atakom ze strony świata zachodniego.

Proklamowana 17 lutego 2008 roku niepodległość Kosowa, stała się ostatnim etapem  zapoczątkowanego w 1999 roku procesu odrywania tej prowincji od Serbii, w którym główną bronią była zbrojna interwencja państw NATO (naloty lotnicze) oraz propagandowa nagonka, która wyolbrzymiała ofiary interwencji serbskich sił porządkowych, przy jednoczesnym przemilczaniu setek serbskich ofiar albańskiej Armii Wyzwolenia Kosowa (UCK).


Akceptacja dla jednostronnego odrywania prowincji od suwerennych państw jest szalenie niebezpieczna i godzi w stabilność polityczną wielu państw europejskich. Warto tutaj wspomnieć niedawną próbę powtórzenia wariantu kosowskiego w Katalonii, szczęśliwie udaremnioną przez rząd w Madrycie. Casus kosowski jest o tyle szczególny, że tereny Kosowa są kolebką państwowości serbskiej i miejscem przegranej bitwy z Turkami, która zmieniła losy Serbii na wiele stuleci.

Również w Polsce mamy do czynienia z przynajmniej częściową próbą powtórzenia scenariuszu z Kosowa, w postaci działań Ruchu Autonomii Śląska, tworzącego sztucznie tzw. narodowość śląską oraz domagającą się autonomii dla Górnego Śląska, co ochoczo wspiera mniejszość niemiecka.

Hasło „Serbskie Kosowo – Polski Śląsk” nie jest pustym sloganem, tym bardziej w sytuacji, gdy coraz chętniej w wewnętrzne sprawy państw narodowych miesza się Unia Europejska i Stany Zjednoczone. Dzisiaj obrona integralności terytorialnej Serbii i Hiszpanii jest wyrazem politycznego rozumu, w dalszej perspektywie chroniącego również polskie interesy. Wzywamy jednocześnie rząd RP do cofnięcia uznania Kosowa i zakończenia relacji dyplomatycznych z tym quasi-państwem.

Косово йе Србија!

Łódź, 17 lutego 2018 roku

W imieniu Zarządu Głównego Klubu imienia Romana Dmowskiego:
Kamil Klimczak – prezes

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz