piątek, 16 lutego 2018

65. rocznica śmierci gen. "Nila"


"Nie spełnili nawet prośby, by to kula śmierć zadała,
W tajemnicy przed bliskimi powiesili generała,
Na baczność stała cela, gdy wychodził ze spokojem,
Fieldorf "Nil" bohater trzech wojen!"

W 65. rocznicę śmierci generała Augusta Emila "Nila" Fieldorfa zapraszamy wszystkich łodzian na obchody upamiętniające narodowego bohatera związanego z naszym miastem, który walczył przeciwko niemieckiej okupacji, a następnie po sfingowanym procesie został skazany na śmierć przez komunistyczne władze PRL. 

24 lutego 2018 roku o godzinie 12:00 spotkamy się pod tablicą upamiętniająca gen. „Nila”, znajdującą się przy ul. Próchnika 39.
-------------------------------------------------------------------------------
Generał "Nil" jako ochotnik walczył od 1914 roku w Legionach Polskich jako podoficer. Po odzyskaniu niepodległości walczył w 1. Pułku Piechoty Legionów przeciwko bolszewikom. W kampanii wrześniowej dowodził 51. Pułkiem Piechoty. Był pierwszym emisariuszem, który dotarł do okupowanej Polski po upadku Francji. 

Podczas niemieckiej okupacji był dowódcą Kierownictwa Dywersji Armii Krajowej. Zasłynął m.in. z wydania rozkazu likwidacji generała SS w Warszawie Franza Kutschery. 

W 1945 roku aresztowany przez NKWD i wywieziony do obozu pracy na Uralu. Po dwuletnim zesłaniu powrócił do kraju i osiedlił się w Łodzi przy ul. Próchnika. Nie podejmował już działalności konspiracyjnej.

W odpowiedzi na obietnicę amnestii w lutym 1948 zgłosił się do Rejonowej Komendy Uzupełnień w Łodzi i ujawnił, podając prawdziwe imię i nazwisko oraz stopień generała brygady. Po wyjściu z siedziby RKU został aresztowany przez funkcjonariuszy UB, przewieziony do Warszawy i osadzony w areszcie śledczym MBP przy ul. Koszykowej. Później przewieziony do więzienia mokotowskiego przy ul. Rakowieckiej 37 i oskarżony o wydawanie rozkazów likwidowania przez AK partyzantów radzieckich. Pomimo tortur Fieldorf odmówił współpracy z Urzędem Bezpieczeństwa.

Po sfingowanym procesie, w którym przedstawiono wymuszone w śledztwie przez UB zeznania podwładnych gen. Fieldorfa – mjr Tadeusza Grzmielewskiego „Igora” i płk. Władysława Liniarskiego „Mścisława”, których torturowano, generał Fieldorf został 16 kwietnia 1952 skazany w Sądzie Wojewódzkim dla m. st. Warszawy przez sędzię Marię Gurowską (właśc. Maria Sand) na karę śmierci przez powieszenie. Wyrok wykonano 24 lutego 1953 o godz. 15:00 w więzieniu Warszawa-Mokotów przy ul. Rakowieckiej.

Miejsce spoczynku ciała Emila Fieldorfa przez wiele lat pozostawało nieznane. W kwietniu 2009 pojawiły się informacje, że pracownikom IPN udało się ustalić lokalizację grobu. Ciało generała spoczywa prawdopodobnie na Powązkach, blisko symbolicznego grobu wystawionego dla uczczenia jego pamięci.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz