wtorek, 30 czerwca 2020

Rocznica traktatu wersalskiego w Łodzi

28 czerwca 2020 roku, w 101. rocznicę podpisania traktatu wersalskiego, który kończył I wojnę światową i ustanawiał granice zachodnie II Rzeczypospolitej, przedstawiciele Klubu imienia Romana Dmowskiego i Obozu Narodowo-Radykalnego złożyli kwiaty pod tablicą poświęconą Romanowi Dmowskiemu w łódzkim kościele pw. Najświętszego Imienia Jezus.

niedziela, 28 czerwca 2020

piątek, 26 czerwca 2020

Z kart historii ruchu narodowego: Wanda Węgierska i wywiad ZJ "Zachód"

25 czerwca na antenie "Chrobrego Szlaku" opublikowano wykład prezesa Klubu im. Romana Dmowskiego o Wandzie Węgierskiej, żołnierzu wywiadu Związku Jaszczurczego.

Oświadczenie środowisk akademickich

Środowiska akademickie sprzeciwiają się postawie władz wyższych uczelni, które wpisują się w standardy poprawności politycznej, wspierając środowiska LGBT. Publikujemy oświadczenie w tej sprawie:

Kraków – Warszawa – Poznań – Lublin – Gdańsk – Toruń
Katowice – Łódź – Szczecin – Opole
25 VI 2020 r.

W imieniu naszych Organizacji pragniemy stanowczo sprzeciwić się tendencjom, jakie w ostatnim czasie obserwować możemy w polskim środowisku akademickim. Przywiązani do etosu Uniwersytetu, należącego do największych osiągnięć cywilizacji łacińskiej, stajemy w obronie naszych uczelni jako miejsc poszukiwania Prawdy i uprawiania nauki. Wszelkie próby ideologizacji Uniwersytetów zgodnie z obowiązującymi standardami tzw. „poprawności politycznej” są sprzeczne z samą istotą Uniwersytetu.

Nie możemy milczeć, gdy władze najstarszych polskich uczelni, z Uniwersytetem Jagiellońskim na czele oraz przedstawiciele licznych Wydziałów i Samorządów Studenckich forsują jako obowiązujące, idee i postulaty spod znaku LGBT. Cywilizacja łacińska, do której przynależymy my i nasze Uniwersytety, nie wykształciła innej niż katolicka etyki. Odwołując się do niezmiennych norm prawa naturalnego oraz nauczania Kościoła, pragniemy przypomnieć, że nie wolno czynić z grzechu i słabości ludzkiej powodów do dumy i dokonywać ich afirmacji. Naszych bliźnich mamy obowiązek kochać, jednak grzech i obiektywne nieuporządkowanie moralne należy piętnować i w żadnym wypadku nie można pozwolić, aby wysoce deprawujące i sprzeczne z etyką naszej cywilizacji idee były narzucane w murach naszych Uniwersytetów. Jako studenci i pracownicy akademiccy mamy obowiązek zdobywać i przekazywać wiedzę, zachowując przy tym wierność Prawdzie i prawu naturalnemu. W przeciwnym razie nasze działania będą ułudą, budowaniem konstruktów oderwanych od racjonalnych ontologicznych podstaw.

Dumni ze wspaniałej przeszłości naszych Uniwersytetów, pragniemy przypomnieć słowa Papieża Leona XIII skierowane do Polaków na temat Uniwersytetu Jagiellońskiego. Ze względu na swą uniwersalność, nie straciły one nic na swej aktualności i powinny także dziś być wezwaniem dla całej polskiej społeczności akademickiej: „Aby Uniwersytet Krakowski, owa starożytna i głośna siedziba nauk, baczył na swoją nieskażoność i zacność, bardzo sobie tego życzymy, jak niemniej, ażeby szedł o lepsze z owymi Akademiami (…)”. Naszym pragnieniem jest, aby nasze Uniwersytety realizowały swoją misję, która polega właśnie na rywalizacji o lepsze z innymi uczelniami na świecie w uprawianiu nauki i kształceniu ludzi prawych. Bowiem tylko wtedy idea Uniwersytetu będzie zgodna ze swymi założeniami i tradycjami naszych poprzedników – Pawła Włodkowica, św. Jana Kantego, Mikołaja Kopernika, św. Józefa Sebastiana Pelczara i wielu wybitnych polskich uczonych.

Polska Korporacja Akademicka Akropolia Cracoviensis
Polska Korporacja Akademicka Aquilonia
Towarzystwo Studentów Polskich
Akademicki Klub Myśli Społeczno-Politycznej Vade Mecum KUL
Akademickie Koło Tradycji Katolickiej UŚ
Akademicki Klub Tradycji Katolickiej PAX
Polska Korporacja Akademicka Baltia
Polska Korporacja Akademicka Ventusia
Młodzież Wszechpolska Okręg Małopolski
Młodzież Wszechpolska Okręg Lubelski
Polska Korporacja Akademicka ZAG Wisła
Stowarzyszenie Trzecia Droga
Polska Korporacja Akademicka Kujawja
Koło Naukowe Instytutu na Rzecz Kultury Prawnej Ordo Iuris WPiA UO
Koło Naukowe Ordo Iuris WPiA UŚ
Polska Korporacja Akademicka Magna Polonia
Klub im. Romana Dmowskiego
Fundacja Życie i Rodzina
Koło Myśli Klasycznej Uniwersytetu Śląskiego
Polska Korporacja Akademicka Silesia Superior

czwartek, 25 czerwca 2020

Warszawa: prof. Jan Żaryn – Traktat wersalski
Klub im. Romana Dmowskiego – Oddział Warszawa i Centrum Edukacyjne Powiśle zapraszają na wykład prof. Jana Żaryna, p. o. dyrektora Instytutu Dziedzictwa Myśli Narodowej im. Romana Dmowskiego nt. „Traktat wersalski a pozycja Polski w Europie”.

środa, 24 czerwca 2020

Arkadiusz Miksa o polskiej polityce zagranicznej

O drogach i bezdrożach polskiej polityki zagranicznej mówił w wywiadzie dla "Chrobrego Szlaku" Arkadiusz Miksa, sekretarz generalny Klubu imienia Romana Dmowskiego.


Łódź: 101. rocznica podpisania traktatu wersalskiego
Klub imienia Romana Dmowskiego zaprasza na łódzkie upamiętnienie 101. rocznicy podpisania traktatu wersalskiego.

poniedziałek, 22 czerwca 2020

niedziela, 21 czerwca 2020

sobota, 20 czerwca 2020

Łódź: Msza święta za OjczyznęPo raz kolejny Klub imienia Romana Dmowskiego zaprasza do wspólnej modlitwy za Ojczyznę na Mszy świętej w Klasycznym Rycie Rzymskim w łódzkim kościele garnizonowym.

środa, 17 czerwca 2020

Łódź: wykład dr. Bartłomieja Dźwigały
Klucz Pobudki Łódź – Teofilów oraz Klub imienia Romana Dmowskiego zapraszają na wykład doktora Bartłomieja Dźwigały na temat „Każdy katolik krzyżowcem. Duch Krucjat w cywilizacji łacińskiej”.

Arkadiusz Miksa dla "Chrobrego Szlaku": Piłsudski, Dmowski i bitwa warszawska


O prawdzie historycznej i różnych narracjach o polskim XX wieku Kamil Klimczak rozmawiał na antenie "Chrobrego Szlaku" z Arkadiuszem Miksą.

piątek, 12 czerwca 2020

Z kart historii ruchu narodowego - gen. Józef Haller

O powiązaniach generała Hallera z obozem narodowym, a także jego aktywności społecznej i politycznej w nowym odcinku serii "Z kart historii ruchu narodowego" opowiada historyk Arkadiusz Miksa, sekretarz generalny Klubu imienia Romana Dmowskiego.

środa, 10 czerwca 2020

W rocznicę mordu na Łabędzkim

9 czerwca o godzinie 18:00 pod tablicą pamiątkową w Łodzi przy ul. Kilińskiego 86 odbyły się uroczystości upamiętniające rocznicę śmierci z rąk komunistycznych oprawców Tadeusza Łabędzkiego (1917-46), działacza przedwojennej Młodzieży Wszechpolskiej i Stronnictwa Narodowego.

wtorek, 9 czerwca 2020

poniedziałek, 1 czerwca 2020

74. rocznica śmierci Tadeusza Łabędzkiego
9 czerwca 1946 roku został zamordowany przez warszawskie UB 29-letni Tadeusz Łabędzki, łodzianin, działacz Młodzieży Wszechpolskiej i Stronnictwa Narodowego, żołnierz Narodowej Organizacji Wojskowej i Narodowego Zjednoczenia Wojskowego.

W 74. rocznicę tego tragicznego wydarzenia zapraszamy do wspólnego uczczenia tego wybitnego działacza ruchu narodowego, prawie nieznanego w jego rodzinnej Łodzi.