środa, 22 stycznia 2014

151 lat od wybuchu powstania styczniowegoZwycięska bitwa pod Żyrzynem
W nocy z 22 na 23 stycznia 1863 r. wybuchło powstanie przeciw rosyjskiemu zaborcy, nazwane później styczniowym. Walki powstańcze miały charakter partyzancki. Siły były nierówne – kilkadziesiąt tysięcy słabo uzbrojonych powstańców walczyło z kilkusettysięczną armią rosyjską. Walki wygasły latem 1864 roku.

Powstanie stanowiło zakończenie burzliwych lat 1860-63, okresu demonstracji patriotycznych, walki o autonomię Królestwa oraz tworzenia się podziemnego państwa (jak wtedy mówiono tajemnego Państwa Polskiego”).

wtorek, 21 stycznia 2014

"Zapora" - Wyklęty z Ozorkowa - 66 lat temu poległ na polu chwały


Kazimierz Skalski ps. „Zapora”. Ozorkowianin, syn robotnika, żołnierz Armii Krajowej, Grupy Dywersyjnej NSZ "Błyskawica" i Konspiracyjnego Wojska Polskiego. 21 stycznia 1948 roku pod gajówką Koryta w powiecie tureckim poległ w walce z grupą pościgową UB.

Skalski przed wybuchem wojny uczył się w zgierskim Gimnazjum im. St. Staszica. Agresja niemiecka przerwała mu tok nauki. Do 1941 r. pracował fizycznie w referacie aprowizacji Urzędu Miejskiego w Ozorkowie. W listopadzie został wywieziony na roboty przymusowe do Düsseldorfu w Niemczech, z których uciekł w połowę czerwca 1944 r. Na przełomie 1944 r. a 1945 r. był zaangażował się w działalność konspiracyjną w Obwodzie Łęczyca AK krypt. „Ogrody” podlegając rozkazom ppor. Józefa Kubiaka „Pawła” – szefa łączności w tymże obwodzie. W styczniu 1945 r. pracował w młynie u swojego szwagra Zygmunta Tatarowicza (AK-owca) w Krzeszowie (pow. Łęczyca). 

poniedziałek, 20 stycznia 2014

Ks. Niedzielak - ofiara "nieznanych sprawców"

Dziś mija 25. rocznica zabójstwa Ks. Stefana Niedzielaka, proboszcza parafii św. Karola Boromeusza w Warszawie. Sprawcy zbrodni do dziś nie ponieśli kary.  

Ks. Niedzielak zginął w nocy z 20 na 21 stycznia 1989 r. Znaleziono go martwego na plebanii. Prowadzący wówczas śledztwo, ignorując pozostawione ślady, przyjęli wersję wypadku. Jednak przeprowadzony w marcu 1989 r. eksperyment śledczy jednoznacznie wykluczył przypadkową śmierć. Uznano wówczas, że ks. Niedzielak mógł zostać zabity silnym ciosem, ale w 1990 r. śledztwo umorzono.

Do sprawy w 2001 r. wrócił IPN i wówczas okazało się, że część ważnych dowodów w sprawie Ks. Niedzielaka w niewyjaśniony sposób zaginęło. Prawdopodobnie nigdy nie dowiemy się, w jaki sposób zginął ks. Niedzielak i kto był jego zabójcą.

Ks. Niedzielak urodził się w 1914 r. w czasie wojny był współpracownikiem Delegatury Rządu na Kraj, zapoznał się z raportem komisji Czerwonego Krzyża o zbrodni katyńskiej. Był kapelanem łódzkiego Okręgu AK i uczestniczył w Powstaniu Warszawskim. Na warszawskich Powązkach tworzył Sanktuarium Poległych na Wschodzie. Za swoją działalność był wielokrotnie szykanowany i inwigilowany. Z jego inicjatywy na Cmentarzu Powązkowskim wzniesiono w 1981 roku Krzyż Katyński. W chwili śmierci miał 74 lata.

Od 2006 r. sprawa zabójstwa ks. Niedzielaka, a także ks. Sylwestra Zycha i Stanisława Suchowolca badana jest przez prokuratorów IPN w ramach śledztwa dotyczącego "funkcjonowania w okresie od 28 listopada 1956 r. do 31 grudnia 1989 r. w strukturach Ministerstwa Spraw Wewnętrznych związku, kierowanego przez osoby zajmujące najwyższe stanowiska państwowe, który miał na celu dokonywanie przestępstw, w tym zabójstw działaczy opozycji politycznej i duchowieństwa".

piątek, 10 stycznia 2014

Uczciliśmy 75. rocznicę śmierci Romana Dmowskiego

Z racji 75. rocznicy śmierci Romana Dmowskiego zgierski Klub im. R. Dmowskiego zorganizował uroczystości ku jego czci.

5 stycznia o godzinie 9:00 odbyła się Msza święta za duszę śp. Romana Dmowskiego w kościele pw. św. Katarzyny w Zgierzu, którą odprawił proboszcz parafii pw. św. Katarzyny, ks. kan. Andrzej Chmielewski, który uwypuklił rolę Dmowskiego, jako tego, który uwypuklił związek polskości z katolicyzmem. 

Natomiast w czwartek, 9 stycznia, w sali kominkowej Towarzystwa "Lutnia" wykład Myśl Romana Dmowskiego na tle epoki wygłosił prof. Przemysław Waingertner z Instytutu Historii Uniwersytetu Łódzkiego. Prelegent omówił myśl Dmowskiego jako osoby, która wprowadziła do polskiej polityki pojęcie racjonalnego myślenia jak też jedynego - obok Józefa Piłsudskiego - międzywojennego męża stanu. Jak zaznaczył prof. Waingertner, myśli Dmowskiego należy odczytywać przede wszystkim w kontekście jego epoki. Po wykładzie odbyła się ożywiona, prawie godzinna dyskusja o myśli Romana Dmowskiego.

Obydwa te wydarzenia rozpoczynały obchody w Zgierzu Roku Romana Dmowskiego.

Kasztan