poniedziałek, 29 lipca 2013

69. rocznica bitwy pod Olesznem

28 lipca odbyły się obchody 69. rocznicy zwycięskiej bitwy oddziałów Narodowych Sił Zbrojnych i Armii Krajowej z niemiecką ekspedycją karną pod Olesznem k/Włoszczowy. Organizatorem uroczystości był Związek Żołnierzy Narodowych Sił Zbrojnych. W uroczystościach wzięła udział trzydziestoosobowa delegacja narodowców z województwa łódzkiego.
Uroczystości rozpoczęły się po godzinie 9:00, złożeniem kwiatów i zapaleniem zniczy na cmentarzu w Olesznie, gdzie spoczywają polegli podczas bitwy żołnierze AK i NSZ. Następnie uczestnicy uroczystości przemaszerowali do kościoła, gdzie odbyła się uroczysta Msza święta w intencji poległych partyzantów. Po mszy nastąpił kolejny przemarsz - tym razem pod pomnik upamiętniający starcie, gdzie po odegraniu hymnu narodowego kilkunastu kombatantów Narodowych Sił Zbrojnych otrzymało Medal 70-lecia NSZ. Następnie przemówienia wygłosili Zygmunt Zieliński - b. minister Urzędu ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych oraz przedstawiciele lokalnych władz. Na zakończenie odczytano apel poległych i złożono kwiaty pod pomnikiem.

KMK
poniedziałek, 22 lipca 2013

Święto komunistycznej zdrady

22 lipca 1944 r. został ogłoszony przez radio moskiewskie Manifest nikomu nieznanego Polskiego Komitetu Wyzwolenia Narodowego - marionetkowego rządu polskiego powołanego przez Stalina.

W Manifeście PKWN zapowiadano "przywrócenie wszystkich swobód demokratycznych, równości wszystkich obywateli (...), wolności organizacji politycznych, zawodowych, prasy, sumienia". Były to obietnice propagandowe. Manifest wzywał też do walki z Niemcami, zapowiadał reformę rolną, nacjonalizację przemysłu i umożliwienie repatriacji Polaków z zagranicy.

Zapowiadano też ustalenie granic Polski na Odrze i Nysie Łużyckiej, z "szerokim dostępem do morza", o granicach wschodnich enigmatyczne pisano, iż "ziemie polskie - Polsce, ziemie ukraińskie, białoruskie i litewskie - Radzieckiej Ukrainie, Białorusi i Litwie". Podkreślano, że polska polityka zagraniczna ma się opierać na "trwałym sojuszu ze Związkiem Radzieckim i Czechosłowacją, a także na "tradycyjnej przyjaźni i sojuszu" z Wielką Brytanią, Stanami Zjednoczonymi i Francją oraz "wszystkimi demokratycznymi państwami świata".

sobota, 20 lipca 2013

Uczcijmy powstańców warszawskich!

1 sierpnia obchodzić będziemy 69. rocznicę wybuchu powstania warszawskiego. W tym wyjątkowym dniu pamiętajmy o bohaterstwie i heroizmie powstańców.

Jak możemy to zrobić?:

1. Wywiesić 1 sierpnia biało-czerwoną flagę.
2. Wysłać do swojej spółdzielni mieszkaniowej następujący list lub e-maila:

Szanowny Panie Prezesie,

Jestem mieszkańcem Osiedla .... i chciałbym przypomnieć, że 1 sierpnia będzie miał miejsce kolejny Narodowy Dzień Pamięci Powstania Warszawskiego. Na mocy ustawy z dnia 9 października 2009 roku jest to święto państwowe. Mimo, iż nie jest ono dniem wolnym od pracy to myślę, że bardzo stosowną formą uczczenia wydarzenia byłoby wywieszenie tego dnia flag narodowych na budynkach zarządzanych przez .....

Mam nadzieję, że odniesie się Pan pozytywnie do mojej inicjatywy.

Z poważaniem,

......

3. 1 sierpnia o godzinie 17:00 wziąć udział w uroczystościach na grobach powstańców warszawskich na Starym Cmentarzu w Zgierzu (przy ul. ks. Skargi) i mszy świętej w kościele pw. św. Katarzyny w Zgierzu o godzinie 18:00.

CZEŚĆ I CHWAŁA BOHATEROM!

poniedziałek, 15 lipca 2013

Grunwald - symbol sławy polskiego oręża

Jan Matejko, Bitwa pod Grunwaldem
15 lipca 1410 r. miała miejsce bitwa pod Grunwaldem, w której wspaniałe zwycięstwo nad Krzyżakami odniosły wojska polskie pod wodzą króla Władysława Jagiełły. Dziś mijają 603 lata od tamtego wydarzenia. 
Zwycięstwo przyniosło niezwykłą sławę na całą Europę polskim rycerzom, ale nade wszystko złamało potęgę krzyżacką i osłabiło zagrożenie z ich strony dla Polski i Litwy. Dotąd bowiem Krzyżacy prowadzili ekspansywną politykę, zajmując polskie ziemie i napadając na ziemie litewskie pod hasłami chrystianizacji, mimo, że od przyjęcia chrztu przez Litwę minęło kilkanaście lat.

środa, 10 lipca 2013

Przebraże - wołyński Zbaraż

Dowództwo obrony Przebraża
Wśród morza polskiej krwi przelanej na Kresach Południowo-Wschodnich RP zdarzają się też przypadki, gdy Polacy, zorganizowani w wiejskie samoobrony, odpierali przeciwników. 

Dokonywane przez ukraińskich nacjonalistów ludobójstwo na ogół zaskakiwało polską ludność na Wołyniu i w Małopolsce Wschodniej. Przede wszystkim Polacy nie spodziewali się zbrodni ze strony sąsiadów, z którymi żyli od lat w zgodzie - tym bardziej, że lokalne elity zostały mocno przetrzebione w latach 1940-41 przez sowieckiego okupanta wywózkami na Syberię. Ten sam punkt widzenia podzielały struktury Polskiego Państwa Podziemnego, które były zajęte walką z Niemcami i Sowietami i nie dostrzegały ukraińskiego zagrożenia. 

niedziela, 7 lipca 2013

70 lat temu na Kresach Południowo-Wschodnich

Ofiary zbrodni w Lipnikach
W latach II wojny światowej na terenach Wołynia i Małopolski Wschodniej oddziały Organizacji Ukraińskich Nacjonalistów (OUN) i Ukraińskiej Powstańczej Armii (UPA) wraz z miejscową ludnością wymordowało kilkadziesiąt tysięcy Polaków – mężczyzn, kobiet i dzieci. Apogeum okrutnych mordów przypadło na lipiec 1943 roku.

czwartek, 4 lipca 2013

11 lipca - Dzień Pamięci Męczeństwa Kresowian

W Warszawie 11 lipca 2013 r. odbędą się obchody 70. rocznicy zbrodni wołyńskiej i solidarności Kresowiaków. W ramach obchodów ulicami Warszawy przejdzie Marsz Pamięci. W organizację obchodów włączyły się też środowiska narodowe.
Program obchodów:
godz. 12.00  Msza św. w kościele pod wezwaniem św. Aleksandra na pl. Trzech Krzyży w Warszawie.
godz. 13.30  Marsz Pamięci – z pl. Trzech Krzyży, ul. Nowym Światem,  ul. Krakowskim Przedmieściem do pl. Zamkowego. Złożenie kwiatów pod tablicą pamiątkową umieszczoną na Domu Polonii przy Krakowskim Przedmieściu 64, przemówienia okolicznościowe, prezentacja stowarzyszeń kresowych, zaproszenie do udziału w imprezach towarzyszących.
godz. 16.00 Koncert Pamięci – część artystyczna na zakończenie zgromadzenia publicznego. Tłem dla wykonania dzieła muzycznego będzie inscenizacja stworzona z przedwojennych fotografii Polaków, którzy w 1943 roku zostali pomordowani na Wołyniu i w Małopolsce Wschodniej. W ten sposób pragniemy ożywić pamięć o ofiarach.
godz. 18.00 Zakończenie oficjalnych obchodów w Warszawie na placu Zamkowym.

poniedziałek, 1 lipca 2013

Na urodziny towarzysza generała


Już za parę dni, mają odbyć się, czczone z pompą przez lewicę, 90. urodziny "generała" Wojciecha Jaruzelskiego. Sojusz Lewicy Demokratycznej chciał nawet je zorganizować w Sejmie RP (ostatnio krążą niepotwierdzone informacje, że wobec protestów SLD wycofuje się z tego pomysłu). Przedstawmy krótko tą szemraną postać, dla lewicowych elit "zbawcę Ojczyzny", od którego zwolennikom odpowiedzialności komunistów za swoje zbrodnie Adam Michnik kazał się "odpieprzyć".