Rada Programowa

Rada Programowa jest organem doradczym Klubu, który ma za zadanie: doradztwo w kwestiach bieżącej działalności Klubu, opiniowanie dokumentów ideowych Klubu i wsparcie merytoryczne w zakresie działalności publicznej Klubu.

Skład Rady:
  1. Kamil Klimczak - z urzędu jako prezes ZG Klubu
  2. Mirosław Orzechowski
  3. ks. dr Roman Piwowarczyk
  4. Jan Szałowski
  5. Adam Śmiech

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz