sobota, 25 lutego 2017

Zapraszamy na wykład o Narodowym Zjednoczeniu Wojskowym


Klub imienia Romana Dmowskiego zaprasza na wykład dr. Wojciecha Muszyńskiego nt. Narodowego Zjednoczenie Wojskowego - jednej z największych organizacji zbrojnych podziemia antykomunistycznego w latach 40. i 50.

Spotkanie odbędzie się 2 marca (czwartek) o godz. 18:00 w sali kinowej Stowarzyszenia Robotników Chrześcijańskich w Łodzi przy ul. Tuwima 34.

piątek, 24 lutego 2017

64. rocznica śmierci gen. "Nila"

24 lutego 2017 roku w Łodzi przy ul. Próchnika 39 pod tablicą upamiętniającą gen. Augusta Emila Fieldorfa ps. "Nil" odbyły się uroczystości 64. rocznicy zamordowania przez "wymiar sprawiedliwości" PRL tego wielkiego Polaka. Organizatorem uroczystości było Porozumienie Środowisk Patriotycznych Regionu Łódzkiego.

Uroczystość rozpoczęła się o 18:00 od krótkiej modlitwy poprowadzonej przez Kamila Klimczaka, koordynatora Porozumienia i prezesa Klubu im. Romana Dmowskiego. Podczas obchodów przemawiali: Filip Chojnacki (Wolność), Piotr Kołacki (Młodzież Wszechpolska), Jan Waliszewski (Klub im. Romana Dmowskiego) oraz Paweł Wasążnik (Związek Strzelecki Rzeczypospolitej). Kwiaty pod tablicą składały delegacje: posłanek Alicji Kaczorowskiej i Joanny Kopcińskiej, partii Wolność, Klubu im. Romana Dmowskiego, Ruchu Narodowego, Młodzieży Wszechpolskiej, Studentów dla Rzeczypospolitej oraz Łódzkiego Porozumienia Obywatelskiego. Na zakończenie odśpiewano hymn narodowy.

Powstał Klub im. Romana Dmowskiego w Austrii

18 lutego w Wiedniu powstał Klub im. Romana Dmowskiego w Austrii. Na spotkaniu założycielskim nowej struktury był obecny prezes Klubu Kamil Klimczak.

Podczas zebrania założycielskiego wybrano prezesa nowej organizacji na polonijnej mapie Wiednia. Została nim Marzena Krawczyk.

Wkrótce pierwsze działania naszego nowego oddziału!

Kontakt:
tel. +43 650 251 11 16
e-mail: marzena.krawczyk@chello.at

Adam Śmiech o realizmie politycznym

16 lutego w sali przy kościele pw. Narodzenia NMP w Konstantynowie Łódzkim-Srebrnej odbyło się spotkanie z publicystą "Myśli Polskiej" Adamem Śmiechem. Zapraszamy do obejrzenia zapisu spotkania.
czwartek, 23 lutego 2017

Zapraszamy na obchody 64. rocznicy zamordowania gen. Fieldorfa

W 64. rocznicę śmierci generała Augusta Emila „Nila” Fieldorfa Porozumienie Środowisk Patriotycznych Regionu Łódzkiego (w skład którego wchodzi Klub im. Romana Dmowskiego) zaprasza na obchody upamiętniające narodowego bohatera związanego z naszym miastem, który walczył zarówno przeciwko niemieckiej, jak i sowieckiej okupacji, a następnie po sfingowanym procesie został skazany na śmierć przez komunistyczne władze PRL. 

„Nie spełnili nawet prośby, by to kula śmierć zadała,
W tajemnicy przed bliskimi powiesili generała,
Na baczność stała cela, gdy wychodził ze spokojem,
Fieldorf „Nil” bohater trzech wojen!”

Obchody odbędą się 24 lutego 2017 roku o godzinie 18:00 pod tablicą upamiętniająca gen. „Nila”, znajdującą się przy ul. Próchnika 39.

wtorek, 21 lutego 2017

"Polska musi wejść do wojny jako ostatnia - Marian Piłka w Łodzi


20 lutego w sali kinowej Stowarzyszenia Robotników Chrześcijańskich odbyło się spotkanie z Marianem Piłką, wiceprezesem Prawicy Rzeczypospolitej. Temat spotkania brzmiał "Czy Polsce grozi wojna?"

Nasz gość w swoim wykładzie przedstawił układ sił na świecie, dążenia mocarstw oraz możliwości rozwoju polityki głównych graczy na arenie międzynarodowej, czyli USA, Chin i Rosji. Omówił też interesy i pozycję Polski w obecnej sytuacji, a także postulaty dla polskiej polityki zagranicznej, zwłaszcza w stosunku do Stanów Zjednoczonych oraz sąsiadów ze wschodu.

Oświadczenie ws. ratyfikacji CETA

Prezentujemy oświadczenie łódzkich środowisk prawicowych, w sprawie ratyfikacji CETA przez Parlament Europejski.
Łódź, dnia 20 lutego 2017 r.
W dniu 15 lutego br. Parlament Europejski ratyfikował tzw. umowę o wolnym handlu CETA zawartym pomiędzy Kanadą a Unia Europejską. Za ratyfikacją głosowali także polscy parlamentarzyści PO, PIS i Janusz Korwin-Mikke. Ratyfikacja unijna oznacza wejście tej umowy w życie w części handlowej. Jest to ogromne zagrożenie przede wszystkim dla polskiego rolnictwa i bezpieczeństwa żywnościowego Polaków. Kanada, która jest jednym z największych producentów żywności metodą przemysłową, w tym żywności modyfikowanej genetycznie, zagraża wypchnięciem polskiej żywności z rynku unijnego oraz obniżeniem jakości żywności na polskim rynku.Umowa wprowadza także system sądów międzynarodowych między państwami, a międzynarodowymi korporacjami, tym samym znosząc suwerenność państw nad tymi korporacjami działającymi na ich terytorium. i godząc się na roszczenia finansowe korporacji względem państw Umowa nadaje także prawa korporacjom uczestniczenia w procesie ustawodawczym, a nawet prawo jego blokowania.Wyrażamy oburzenie faktem głosowania zdecydowanej większości polskich przedstawicieli w Parlamencie Europejskim za ratyfikacją tej umowy.

poniedziałek, 20 lutego 2017

Zapis spotkania "Białoruś z pierwszej ręki"

Zapraszamy do zapoznania się z zapisem spotkania "Białoruś z pierwszej ręki", którego byliśmy współorganizatorem.
Spotkanie odbyło się we wtorek 14 lutego.wtorek, 14 lutego 2017

Zapraszamy na spotkanie z Marianem PiłkąZapraszamy na spotkanie z Marianem Piłką, wiceprezesem Prawicy Rzeczypospolitej, posłem na Sejm I, III, IV i V kadencji, obecnie radnym sejmiku mazowieckiego.


Temat spotkania: "Czy Polsce grozi wojna?"

Spotkanie odbędzie się w poniedziałek 20 lutego o godzinie 18:00 w sali kinowej Stowarzyszenia Robotników Chrześcijańskich (ul. Tuwima 34).

Organizatorami są: Klub imienia Romana Dmowskiego, Prawica Rzeczypospolitej i Ruch Narodowy.

środa, 8 lutego 2017

Spotkanie "Białoruś z pierwszej ręki"


Kongres Nowej Prawicy oraz Klub imienia Romana Dmowskiego zapraszają na spotkanie połączone z pokazem filmów pt. "BIAŁORUŚ Z PIERWSZEJ RĘKI".

Gościem wydarzenia będzie pan Wojciech Leszek, właściciel biura podróży Wilejka, które od ponad 20 lat organizuje wycieczki na Białoruś.


https://www.facebook.com/events/1890677581219325/

Spotkanie z Adamem Śmiechem nt. realizmu w polityce

Zapraszamy na spotkanie do Konstantynowa Łódzkiego: