piątek, 29 listopada 2013

W 183. rocznicę powstania listopadowego

W nocy z 29 na 30 listopada 1830 roku rozpoczęło się Powstanie listopadowe – zryw niepodległościowy skierowany przeciwko rosyjskiemu zaborcy, w którym wspólnie walczyli warszawscy podchorąży i lud stolicy.

Po Napoleonie

W 1815 r. na kongresie wiedeńskim z większości ziem Księstwa Warszawskiego (bez Małopolski i Wielkopolski) utworzono tzw. Królestwo Polskie. W tym samym roku otrzymało ono bardzo liberalną konstytucję, której współautorem był Adam Czartoryski. Królestwo połączono z Rosją unią personalną, wprowadzono sejm i urząd namiestnika. Car miał prawo weta wobec ustaw sejmowych. Konstytucja zapewniała wolność słowa i obsadzanie urzędów wyłącznie przez Polaków. Aleksander I jesienią 1815 roku przyjechał do Warszawy na koronację i stwierdził, że jego celem jest szczęście Polaków. Pozostawił urzędników, ministrów i dowódców wojskowych z czasów napoleońskich.

czwartek, 28 listopada 2013

O sekretarzu PPR słów kilka

Tekst ten właściwie jest tekstem rocznicowym, trochę w klimacie nadchodzącego Tygodnia Antykomunistycznego. Dziś mija 71 lat od zamordowania przez partyjnych towarzyszy własnego przywódcy - Marcelego Nowotki. Nie zamierzamy oczywiście się smucić z racji tego że jeden bandyta zamordował drugiego, ale historia Nowotki pokazuje, jak destrukcyjny był komunistyczny system - również wobec własnych aparatczyków.

Marian Nowotka, ps. „Marian”, „Stary” był funkcjonariuszem komunistycznym, kolejno w Komunistycznej Partii Polski oraz Wszechzwiązkowej Partii Komunistycznej (bolszewików) – WKP(b), a potem w Polskiej Partii Robotniczej – PPR.

środa, 20 listopada 2013

70 lat od "Burzy"

70 lat temu, 20 listopada 1943 roku, dowódca Armii Krajowej gen. Tadeusz Komorowski "Bór" wydał dowódcom okręgów rozkaz o rozpoczęciu skierowanej przeciwko Niemcom akcji "Burza".

Sukcesy Armii Czerwonej na froncie wschodnim w 1943 roku i jej zbliżanie się do granic II RP wywoływały obawy władz Polskiego Państwa Podziemnego dotyczące zachowania się Sowietów po wkroczeniu na tereny państwa polskiego. Sytuację komplikowało zerwanie przez Moskwę w kwietniu 1943 roku, po ujawnieniu zbrodni katyńskiej przez Niemców, stosunków dyplomatycznych z rządem polskim w Londynie.

piątek, 15 listopada 2013

Kongres Ruchu Narodowego w Łodzi


Serdecznie zapraszamy na I Łódzki Kongres Ruchu Narodowego, który odbędzie się 29 listopada 2013 roku w sali kinowej przy ulicy Tuwima 34. Rozpoczęcie spotkania planowane jest na godzinę 18:00. Wstęp na wydarzenie jest wolny. Łódzkie środowiska narodowo-patriotyczne po raz pierwszy organizują na terenie województwa kongres regionalnych struktur Ruchu Narodowego. Spotkanie zapowiada się niezwykle ciekawie, z powodu wielu nadchodzących akcji.

wtorek, 5 listopada 2013

Jak odzyskaliśmy niepodległość

O wojnę powszechną o wolność ludów, prosimy cię Panie...  - pisał Adam Mickiewicz w Księgach narodu i pielgrzymstwa polskiego. Ta prośba spełniła się 28 lipca 1914 roku, gdy rozpoczęła się I wojna światowa. Po czterech latach zmagań Niemiec i Austro-Węgier z Rosją i jej zachodnimi sojusznikami z zawieruchy wojennej wyłoniła się niepodległa Polska.

Przed burzą

Wobec konfliktu między zaborcami i zbliżającej się wojny, w społeczeństwie polskim ukształtowały się dwie orientacje: antyrosyjska reprezentowana przez Józefa Piłsudskiego i stronnictwa lewicowe oraz antyniemiecka, którą propagował Roman Dmowski i Narodowa Demokracja. Z jakich pozycji wychodziły te przeciwstawne orientacje?

piątek, 1 listopada 2013

Niepodległościowy Apel Pamięci

Klub imienia Romana Dmowskiego
Narodowy Zgierz
zapraszają na
NIEPODLEGŁOŚCIOWY APEL PAMIĘCI
na grobach żołnierzy wojny polsko-bolszewickiej 1920 roku
 
10 LISTOPADA (NIEDZIELA) - godz. 10:30
Stary Cmentarz (ul. ks. Skargi)