czwartek, 28 lutego 2013

Sylwetki Wyklętych: ppłk. Łukasz Ciepliński "Pług"


Podpułkownik Łukasz Ciepliński „Pług” - żołnierz Wojska Polskiego i Armii Krajowej. Prezes IV Zarządu Głównego Zrzeszenia "Wolność i Niezawisłość", ostatniej ogólnopolskiej organizacji antykomunistycznej. Jutro mija jego 62. rocznica śmierci - 1 marca 1951 r. wraz z jego podkomendnymi został zabity strzałem w tył głowy w piwnicy mokotowskiego więzienia.

Łukasz Ciepliński urodził się 26 XI 1913 r. w Kwilczu. Rodzice, Franciszek i Maria, właściciele piekarni i sklepu kolonialnego, mieli ośmioro dzieci. W 1929 r. Ciepliński wstąpił do Korpusu Kadetów w Rawiczu. Po ukończeniu szkoły i zdaniu matury w 1934 r. kontynuował kształcenie wojskowe w Szkole Podchorążych Piechoty w Ostrowi Mazowieckiej – Komorowie. W listopadzie 1936 r. rozpoczął służbę w 62. pp w Bydgoszczy. Z czasem powierzono mu w pułku dowodzenie kompanią przeciwpancerną. Podczas napaści Niemiec hitlerowskich na Polskę we wrześniu 1939 r. odznaczył się w czasie bitwy nad Bzurą pod Witkowicami. Po przebiciu się do Warszawy walczył w jej obronie, a po kapitulacji uniknął niewoli. Podjął następnie próbę przejścia przez Węgry do Francji, gdzie odradzała się polska armia.

środa, 27 lutego 2013

Sylwetki Wyklętych: Kapitan Stanisław Sojczyński "Warszyc"


Kpt. Stanisław Sojczyński ps. "Warszyc" rozstrzelany z wyroku komunuistycznego sądu 19 lutego 1947 r. Organizator i dowódca Konspiracyjnego Wojska Polskiego. Żołnierz SZP-ZWZ-AK. Przed wojną - skromny nauczyciel języka polskiego w niewielkich Rzejowicach.

Podczas kampanii wrześniowej, jako podporucznik rezerwy walczył w okolicach Hrubieszowa w składzie grupy "Kowel". Po niepowodzeniach w walkach koło Janowa Lubelskiego został rozbrojony przez żołnierzy sowieckich. Uniknął jednak niewoli. Wrócił do Rzejowic, koło Częstochowy i włączył się do pracy konspiracyjnej. Jesienią 1939 roku został członkiem Służby Zwycięstwu Polski. Przystąpił wówczas do organizowania Podobwodu SZP, a następnie ZWZ Rzejowice, który wkrótce stał się jednym z najlepiej zorganizowanych rejonów konspiracyjnych. Z tego powodu jeszcze w 1939 roku porucznik Sojczyński został jego komendantem, a od października 1942 roku pełnił także funkcję zastępcy komendanta Obwodu Radomsko AK.

poniedziałek, 25 lutego 2013

Sylwetki Wyklętych: Król Podbeskidzia


Kpt. pil. Henryk Flame „Bartek” (1918 – 1947) – lotnik, żołnierz NSZ. Legendarny „król Podbeskidzia”. Jego żołnierze stali się ofiarami jednej z najbardziej perfidnych operacji bezpieki. On sam zginął zdradziecko zastrzelony przez milicjanta.

Henryk Flame urodził się 19 stycznia 1918 r. we Frysztacie na Zaolziu. W 1919 r. jego rodzina przeniosła się na tereny II RP do Czechowic, gdyż Zaolzie zagarnęli Czesi. Ukończył szkołę przemysłową, zdobywając zawód mechanika samolotowego. W 1936 r. zaciągnął się do wojska. Trafił do 2. Pułku Lotniczego. Z racji swojego młodego wieku i małego doświadczenia w czasie wojny 1939 r. odbył tylko jeden lot bojowy. Ewakuował się wraz z oddziałem na Węgry. Podjął próbę ucieczki z obozu internowania, został jednak schwytany i wydany Niemcom. W 1940 r. został zwolniony z niewoli. Od czasu powrotu do rodzinnych Czechowic zaangażował się w działalność konspiracyjną w szeregach Armii Krajowej. Wobec rozbicia kierownictwa miejscowej AK, skupił wokół siebie pozostałe struktury i podporządkował Narodowym Siłom Zbrojnym.

niedziela, 24 lutego 2013

Sylwetki Wyklętych: "My nie poddamy się nigdy!"Major Hieronim Dekutowski "Zapora" (1918-1949) - cichociemny, żołnierz AK i WiN. Legendarny dowódca partyzancki z Lubelszczyzny. Walczył z okupantem niemieckim i sowieckim. Spotkał go za to strzał w tył głowy i pochówek w nieznanym miejscu. Jego ostatnie słowa brzmiały: "My nie poddamy się nigdy!"

Był najmłodszym z dziewięciorga dzieci Jana Dekutowskiego, blacharza, członka PPS i piłsudczyka. W latach 1930-1938 uczęszczał do Państwowego Gimnazjum i Liceum imienia Hetmana Jana Tarnowskiego w Tarnobrzegu. Jednocześnie należał do I Drużyny Harcerzy imienia generała Jana Henryka Dąbrowskiego, a następnie do II Wodnej Drużyny Harcerzy imienia generała Mariusza Zaruskiego, gdzie był drużynowym. Był też członkiem Sodalicji Mariańskiej. Od lutego 1938 pełnił funkcję drugiego przybocznego hufcowego do spraw opieki nad kronikami i izbami pamięci harcmistrza Ignacego Płonki. Po ukończeniu szkoły, w maju 1938, i nieudanym egzaminie maturalnym, pracował jako kreślarz w lasach hrabiego Artura Tarnowskiego w Budzie Stalowskiej. Maturę ostatecznie zdał 19 maja 1939 i zamierzał studiować we Lwowie, co uniemożliwiła mu agresja Niemiec i Związku Sowieckiego na Polskę.

sobota, 23 lutego 2013

Sylwetki wyklętych: Ostatni komendant NSZ

Podpułkownik Stanisław Kasznica był ostatnim komendantem głównym Narodowych Sił Zbrojnych. Jego postać stała się symbolem represji komunistycznych wobec podziemia narodowego. Pogrzebany na "Łączce" w nieznanym grobie, został w 2013 r. zidentyfikowany przez prowadzących prace ekshumacyjne archeologów z IPN.


Urodził się 25 lipca 1908 we Lwowie. Był synem Stanisława Kasznicy, profesora i dwukrotnie rektora Uniwersytetu Poznańskiego i Amelii z Malawskich.  Do 1912 rodzina mieszkała we Lwowie, następnie do 1918 w Dublanach koło Lwowa, w listopadzie 1918 przeniosła się do Nałęczowa, rok później do Warszawy, gdzie Stanisław Kasznica rozpoczął naukę w Gimnazjum Górskiego. Wiosną 1920 z rodzicami przeniósł się do Poznania, naukę kontynuował w Gimnazjum im. Karola Marcinkowskiego, maturę złożył w 1927.

piątek, 22 lutego 2013

Sylwetki wyklętych: Król Podhala


Legendarny "Król Podhala", żołnierz podziemia antykomunistycznego, który nie podporządkował się żadnemu z liczących się ówcześnie politycznych bądź militarnych ośrodków konspiracyjnych i działał całkowicie na własną rękę. Śmiertelnie ranny w ubeckiej obławie, zmarł w szpitalu 22 lutego 1947 r.

Józef Kuraś urodził się 23 października 1915 r. w Waksmundzie w gminie Nowy Targ. Pochodził z rodziny należącej do jednego z najstarszych tutejszych rodów, związanej długoletnią działalnością z ruchem ludowym. Ukończył szkołę powszechną, następnie uczył się w gimnazjum, które rzucił w 1933 r. po trzech latach nauki. W latach 1936-1938 służył w wojsku – początkowo w 2. pułku strzelców podhalańskich, a następnie w Korpusie Ochrony Pogranicza.

czwartek, 21 lutego 2013

Sylwetki wyklętych: mjr Zygmunt Szendzielarz "Łupaszko"

Zbliża się Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych. Zanim zgromadzimy się czcić pamięć naszych bohaterów, warto przypomnieć sobie ich historię. Dziś prezentujemy Państwu sylwetkę mjr Zygmunta Szendzielarza ps. "Łupaszko" (1910-1951), dowódcy V Brygady Wileńskiej Armii Krajowej.