niedziela, 26 listopada 2017

Zjazd Klubu im. Romana Dmowskiego

25 listopada w auli przy kościele oo. Bernardynów w Łodzi odbył się Zjazd wyborczy Klubu imienia Romana Dmowskiego. Stowarzyszenie wybrało nowe władze oraz przyjęło dokumenty programowe.

Zjazd rozpoczął się o 11:30 od odśpiewania "Hymnu młodych OWP". Dokonano prezentacji Rady Programowej stowarzyszenia - weszli do niej: Mirosław Orzechowski (były wiceprezydent Łodzi, poseł na Sejm V kadencji i wiceminister edukacji narodowej w latach 2006-07, redaktor naczelny "Aspektu Polskiego"), ks. Roman Piwowarczyk (wykładowca w łódzkim Wyższym Seminarium Duchownym, dziekan Wydziału Społeczno-Ekonomicznego Szkoły Wyższej Ekonomii i Zarządzania w Łodzi), Jan Szałowski (historyk, członek Rady Głównej Unii Polityki Realnej) i Adam Śmiech (publicysta "Myśli Polskiej").

Głos zabierali: Szałowski, Śmiech oraz Jan Waliszewski (redaktor naczelny "Chrobrego Szlaku"). W imieniu Zarządu sprawozdanie z działalności przedstawił prezes Klubu Kamil Klimczak. Zjazd dokonał korekt w Statucie oraz wybrał władze na dwuletnią kadencję w składzie:

Zarząd Główny:
Kamil Klimczak - prezes
Grzegorz Lobka - wiceprezes
Jan Waliszewski - sekretarz
Waldemar Śliwkiewicz - skarbnik
Elżbieta Manzel

Komisja Rewizyjna:
Piotr Gasiński
Jarosław Rokita
Tomasz Sobczak

Zjazd przyjął też deklaracje programowe: "Wiara Katolicka podstawą Idei Narodowej" oraz "Realizm podstawą polityki wschodniej" (teksty deklaracji w zakładce Dokumenty ideowo-programowe). Zjazd zakończyło odśpiewanie "Roty".

MK
Brak komentarzy:

Prześlij komentarz