wtorek, 13 sierpnia 2019

Klub Dmowskiego ws. działalności Obywateli RP

12 sierpnia na konferencji prasowej przed budynkiem Sądu Rejonowego dla Łodzi-Śródmieścia Klub im. Romana Dmowskiego i Akcja Narodowa zaprezentowały oświadczenie ws. działalności tzw. Obywateli RP.

 
W związku z wyznaczoną na dzień dzisiejszy rozprawą sądową tzw. Obywateli RP Klub imienia Romana Dmowskiego i Akcja Narodowa wyrażają sprzeciw wobec praktyki działania Obywateli RP polegającej na wielokrotnym zakłócaniu zgromadzeń środowisk patriotycznych i narodowych w sposób naruszający przepisy ustawy o zgromadzeniach. Istotą działań tzw. Obywateli RP jest uniemożliwianie Polakom korzystania z prawa do wyrażania swoich poglądów politycznych. Wielu z uczestników zgromadzeń zakłócanych przez Obywateli RP w latach osiemdziesiątych aktywnie walczyło o wolność zgromadzeń. W konsekwencji tzw. Obywatele RP stoją dziś „tam, gdzie kiedyś stało ZOMO”.
 
Inną praktyką tzw. Obywateli RP jest zniesławianie przeciwników politycznych poprzez nazywanie ich „faszystami”. W okresie II RP była to metoda działania członków Komunistycznej Partii Polski walczących z niepodległym państwem polskim, inspirowana poleceniami Kominternu. Po wojnie metodę tę stosowali stalinowscy oprawcy, ubierając polskich patriotów w hitlerowskie mundury w czasie reżyserowanych procesów sądowych. Kierujemy zatem do tzw. Obywateli RP pytanie, czy świadomie wpisują się w takie dziedzictwo historyczne, oczekując publicznej odpowiedzi.
 
W dniu 31 lipca 2019 roku przedstawiciele tzw. Obywateli RP spotkali się z prezydent Łodzi Hanną Zdanowską, aby „porozmawiać o utworzeniu w Łodzi zespołu d/s monitorowania zachowań rasistowskich i ksenofobicznych”. Ponieważ spotkanie odbyło się w Urzędzie Miasta Łodzi, po którym nie pojawił się żaden komunikat ze strony UMŁ, kierujemy pytanie do pani prezydent Hanny Zdanowskiej, czy poczyniła uczestnikom spotkania jakiekolwiek obietnice przychylne ich postulatom, które w świetle obowiązującego w Polsce prawa mają charakter nielegalnej inwigilacji obywateli.
Przypominamy, że będący ewidentnym pierwowzorem dla tzw. Obywateli RP Ośrodek Monitorowania Zachowań Rasistowskich i Ksenofobicznych za podstawę działania przyjął pomawianie swoich przeciwników politycznych o działania niezgodne z prawem. Obecnie szef tego przedsięwzięcia określany jako Rafał G. zbiegł do Norwegii, aby uniknąć prawomocnego wyroku związanego z malwersacjami finansowymi.

Wyrażamy nadzieję, że w trakcie kolejnych postępowań sądowych niezgodne z prawem działania tzw. Obywateli RP wymierzone w wolność słowa i zgromadzeń w Polsce zostaną ukrócone.
 
Jan Waliszewski – Akcja Narodowa 
Grzegorz Lobka – Klub imienia Romana DmowskiegoMarcin Makowski – Klub imienia Romana Dmowskiego
 

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz