wtorek, 1 maja 2018

Oświadczenie Klubu imienia Romana Dmowskiego w rocznicę wejścia Polski do UE


W 14 rocznicę przystąpienia Polski do Unii Europejskiej wyrażamy swój sprzeciw wobec uczestnictwa Polski w strukturach unijnych. W poprzednich latach przypominaliśmy niszczenie przez Unię Europejską niektórych gałęzi polskiej gospodarki takich jak przemysł stoczniowy, rybołówstwo czy ograniczanie mocy produkcyjnych polskiego rolnictwa. 

Dopłaty dla rolników w zamian za ograniczanie produkcji rolnej osłabiają strategiczną samowystarczalność żywnościową Polski. Obecnie obserwujemy załamanie cywilizacyjne państw Europy Zachodniej, przejawiające się w wypieraniu cywilizacji łacińskiej przez agresywny islam, w niszczeniu tradycyjnych wartości rodzinnych w imię deprawacji, w kryzysie bezpieczeństwa w państwach wstrząsanych zamachami terrorystycznymi. Wymienione problemy państwa Europy Zachodniej usiłują wyeksportować do Polski, posługując się naciskami politycznymi i prawnymi, wynikającymi z przynależności naszego kraju do Unii Europejskiej.


W tych dziedzinach, w których Polska jest w stanie opierać się naciskom politycznym Unii, jak chociażby prawo rodzinne, nasz kraj pozostaje wyspą normalności. W obliczu coraz liczniejszych problemów nękających Unię Europejską widać, że udział w podziale funduszy unijnych jest drugorzędny w stosunku do zagrożenia importem kryzysu cywilizacyjnego, w jakim znajdują się czołowe państwa Unii.

Uważamy, że krótkoterminowym celem politycznym Polski jest sprzeciw wobec koncepcji głębszej integracji Unii Europejskiej oraz opór wobec narzucania naszemu krajowi prawodawstwa unijnego w zakresie przepisów imigracyjnych, destrukcji rodziny i przyjęcia euro jako wspólnej waluty. Opowiadamy się za samodzielnością walutową Polski poprzez utrzymanie złotówki jako narodowej waluty.

Z uwagą obserwujemy negocjacje Unii Europejskiej z Wielką Brytanią w zakresie ustaleń odnośnie Brexitu. Sądzimy, że zakończenie wyjścia ze struktur unijnych przez Wielką Brytanię będzie stanowić przesłankę co do sposobu opuszczenia Unii przez Polskę.

Łódź, 1 maja 2018 roku

W imieniu Klubu imienia Romana Dmowskiego:

Jan Waliszewski,

Kamil Klimczak

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz