sobota, 12 maja 2018

KRD w rocznicę zamachu majowego

12 maja, w 92. rocznicę dokonanego przez Józefa Piłsudskiego zamachu stanu, działacze Klubu imienia Romana Dmowskiego złożyli kwiaty na łódzkim Grobie Nieznanego Żołnierza, oddając hołd obrońcom legalnego rządu RP pod przewodnictwem Wincentego Witosa.
Działacze Klubu wydali też specjalne oświadczenie z tej okazji:


W 92 rocznicę zamachu na legalny rząd, dokonanego przez marszałka Józefa Piłsudskiego składamy hołd wszystkim, którzy stanęli w obronie prawowitego rządu Rzeczypospolitej, a w szczególności tych, którzy oddali swoje życie w poczuciu odpowiedzialności za odrodzone państwo polskie. Przypominamy również zasłużonego dla Polski generała Włodzimierza Zagórskiego, zamordowanego przez piłsudczyków oraz generała Tadeusza Rozwadowskiego, głównego architekta zwycięstwa nad bolszewicką nawałą z sierpnia 1920 roku, który zmarł w niewyjaśnionych okolicznościach w 1928 roku. 
 
Skutkiem zamachu majowego dokonanego przez Józefa Piłsudskiego stał się trwały podział społeczeństwa polskiego, pogłębiany takimi wydarzeniami jak proces brzeski czy utworzenie obozu w Berezie Kartuskiej dla przeciwników politycznych sanacji. Ostatnią drogą obozu sanacyjnego okazała się we wrześniu 1939 roku szosa zaleszczycka. 

Oprócz zabitych i rannych w zamachu majowym z 1926 roku jego owocem stało się odebranie prawa do uczestnictwa w odbudowie państwa polskiego licznym Polakom, którzy byli politycznymi przeciwnikami Józefa Piłsudskiego. Władze sanacyjne nie dopuszczając innych sił politycznych do rządzenia ponoszą pełną odpowiedzialność za klęskę Polski w 1939 roku. Historia Polski międzywojennej i jej upadku powinna być przestrogą dla obecnych naśladowców rządów sanacyjnych.
 
 
W imieniu Klubu imienia Romana Dmowskiego:
Jan Waliszewski,
Kamil Klimczak
Jacek Kędzierski

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz