sobota, 25 marca 2017

Zgierz: Spotkanie poświęcone Kazimierzowi Kowalskiemu

21 marca w sali konferencyjnej Parku Kulturowego Miasto Tkaczy w Zgierzu w ramach "Roku Kazimierza Kowalskiego" odbyło się spotkanie z Adamem Śmiechem nt. "Stronnictwo Narodowe i Kazimierz Kowalski wobec wojny polsko-niemieckiej".

Gość przedstawił zebranym ogólny pogląd Stronnictwa Narodowego na relacje polsko-niemieckie w dwudziestoleciu międzywojennym oraz różnice poglądów wewnątrz obozu narodowego w latach 30. które opierały się głównie na różnych zapatrywaniach względem relacji z rządzącym obozem sanacyjnym, co rzutowało też na ocenę polityki zagranicznej Polski.

Gruntownie zarysowany został również podział w łonie Stronnictwa Narodowego, który wyłonił się w latach 30.: na grupę radykałów z Kazimierzem Kowalskim i Jędrzejem Giertychem, nastawionych antysanacyjnie i antyniemiecko oraz umiarkowaną grupę Tadeusza Bieleckiego (prezesa SN od czerwca 1939 roku).

MK
Brak komentarzy:

Prześlij komentarz