sobota, 9 stycznia 2016

Myśl polityczna Dmowskiego - prof. Jacek Bartyzel w Łodzi

7 stycznia w lokalu Katolickiego Stowarzyszenia "Civitas Christiana" w Łodzi, odbył się zorganizowany przez Klub imienia Romana Dmowskiego wykład profesora Jacka Bartyzela (pracownika Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu) pt. "Główne wątki myśli politycznej Romana Dmowskiego na tle nacjonalizmu europejskiego".
Prelegent przedstawił uczestnikom spotkania historię rozwoju nacjonalizmów europejskich w XIX i XX wieku oraz odmienność rodzącego się wtedy polskiego nacjonalizmu, jak również fazy rozwoju myśli Romana Dmowskiego - przed pierwszą wojną światową, po odzyskaniu niepodległości (faza narodowo-demokratyczna) i po zamachu majowym (faza narodowo-katolicka).

Szczególnie szeroko została omówiona pierwsza faza rozwoju myśli Dmowskiego, zwłaszcza jego starcie z obozami insurekcyjnymi i konserwatywnym. Doktrynerstwo ugodowe było w zamyśle Dmowskiego gorsze, bo jak sam pisał "nie możemy się wyrzekać żadnych środków walki" - zauważył prof. Bartyzel. 

Po niemal dwugodzinnej prelekcji nastąpiła dyskusja, która ogniskowała się wokół obecnej sytuacji politycznej Polski.

MK
Brak komentarzy:

Prześlij komentarz