środa, 16 października 2013

35. rocznica wyboru Jana Pawła II

 16 października 1978 roku kardynał Karol Wojtyła został wybrany na papieża i przyjął imiona Jana Pawła II. Pontyfikat papieża-Polaka zapisał się przełomowego w historii Polski i Kościoła. 

Karol Wojtyła urodził się 18 maja 1920 roku  w Wadowicach. Jego ojciec, Karol Wojtyła był oficerem Wojska Polskiego. Od małego przejawiał dużą pobożność, był ministrantem. W wieku 9 lat stracił matkę, a trzy lata później - starszego brata Edmunda.

Po ukończeniu wadowickiego gimnazjum - w 1938 - rozpoczął studia na Wydziale Filozoficznym Uniwersytetu Jagiellońskiego. Wojna uniemożliwiła mu kontynuowanie nauki. Kultywował jednak swoje zamiłowanie do teatru - w konspiracyjnym Teatrze Rapsodycznym. 18 lutego 1941 roku zmarł jego ojciec.

W 1942 Karol Wojtyła podjął decyzję o wstąpieniu do tajnego seminarium duchownego w Krakowie. 1 listopada 1946 roku otrzymał święcenia kapłańskie z rąk arcybiskupa krakowskiego Adama Sapiehy. Zaraz potem wyjechał kontynuować studia w Rzymie. Do Polski powrócił w 1948 roku, pracował w parafii w Niegowici, a potem w parafii pw. św. Floriana w Krakowie. Był wykładowcą w krakowskich seminariach duchownych oraz pracował na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim.


4 lipca 1958 roku Karol Wojtyła został mianowany biskupem pomocniczym Krakowa. Na okres biskupstwa Karola Wojtyły przypadł obrady Soboru Watykańskiego II, w których aktywnie uczestniczył. Według opinii niektórych uczestników soboru był jednym z najwybitniejszych jego uczestników. 30 grudnia 1963, półtora roku po śmierci swego poprzednika, arcybiskupa Eugeniusza Baziaka, Karol Wojtyła został mianowany arcybiskupem metropolitą krakowskim. Podczas konsystorza z 26 czerwca 1967 został nominowany kardynałem. 

Ogłosił drukiem (pod pseudonimem Andrzej Jawień) dramaty: Przed sklepem jubilera i Promieniowanie ojcostwa, także poematy. W 1969 wydał filozoficzną monografię z zakresu antropologii Osoba i czyn, a w 1972 – książkę o II Soborze Watykańskim. Pomimo obowiązków duszpasterskich systematycznie prowadził wykłady na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim, kształtując tam swą szkołę badawczą z zakresu etyki. 

16 października 1978 na zwołanym po śmierci Jana Pawła I drugim konklawe w ósmym głosowaniu kard. Karol Wojtyła został wybrany na papieża i przybrał imię Jana Pawła II. Formalna inauguracja pontyfikatu miała miejsce w trakcie mszy św. na placu Św. Piotra 22 października 1978. Jan Paweł II był pierwszym papieżem z Polski, jak również pierwszym po 455 latach (od czasu pontyfikatu Hadriana VI) biskupem Rzymu, niebędącym Włochem.

W czasie swojego pontyfikatu Jan Paweł II odbył 146 podróży apostolskich na terenie Włoch. Jako biskup Rzymu odwiedził 317 z 333 parafii rzymskich. Odbył 104 pielgrzymki zagraniczne, będące wyrazem stałej troski Następcy Piotra o cały Kościół.

Żaden z papieży nie spotkał się z tyloma osobami w trakcie środowych audiencji generalnych (blisko 1200), w których uczestniczyło prawie 18 milionów pielgrzymów, nie licząc audiencji prywatnych i ceremonii religijnych. Tylko w trakcie Jubileuszu Roku 2000 spotkał się z 8 milionami wiernych. Do tego dochodzą miliony wiernych w trakcie pielgrzymek, które odbył na całym świecie. Przyjmował przywódców państw w trakcie 38 wizyt oficjalnych oraz udzielił 738 audiencji i spotkań z głowami państwa, odbył 246 audiencje i spotkania z premierami.

Jan Paweł II chętnie spotykał się z młodymi ludźmi i poświęcał im dużo uwagi. Zapoczątkował tradycję Światowych Dni Młodzieży, które o roku gromadziły miliony młodzieży w różnych miejscach na świecie.

Pontyfikat Jana Pawła II to również czas przełomowych zmian dla świata i Kościoła.  Pierwsza pielgrzymka Ojca Świętego do Ojczyzny w 1979 roku stała się motorem dla moralnej zmiany w Narodzie Polskim. Ojciec Święty wspierał duchowo walkę Solidarności z komunistycznym reżimem. Być może to spowodowało do dziś niewyjaśniony zamach na papieża 13 maja 1981 roku. Jan Paweł II cudem uszedł z życiem. Nici powiązań zamachowca - Ali Agcy - prowadzą do sowieckiego KGB. Do pełnego zdrowia papież nie wrócił już nigdy, ale przebaczył zamachowcy...

Ważnym wydarzeniem dla coraz bardziej schorowanego papieża był Jubileuszowy Rok 2000. Misję "wprowadzenia Kościoła w trzecie tysiąclecie" Jan Paweł II traktował jako jeden z najważniejszych celów swojego pontyfikatu. W tym roku papież odwiedził również Ziemię Świętą i modlił się przy Ścianie Płaczu.

Jan Paweł II zmarł 2 kwietnia 2005 roku o godz. 21:37. Pogrzeb odbył się w piątek 8 kwietnia. Uczestniczyło w nim na placu św. Piotra ok. 300 tysięcy wiernych oraz 200 prezydentów i premierów. W całym Rzymie przed ekranami rozstawionymi w wielu miejscach miasta zgromadziło się 5 mln ludzi. Papież został pochowany w podziemiach bazyliki św. Piotra na Watykanie.

Ojciec Święty przewodniczył 147 ceremoniom beatyfikacyjnym, w czasie których ogłosił 1338 błogosławionych (w tym 154 Polaków) i 51 uroczystościom kanonizacyjnym ogłaszając 482 świętych (w tym 9 Polaków oraz 2 świętych związanych z Polską). Przewodniczył 9 konsystorzom i mianował 231 kardynałów (jednego in pectore), w tym 10 Polaków. Przewodniczył też 6 zebraniom plenarnym Kolegium Kardynalskiego.


Do najważniejszych dokumentów, których autorem był papież należą: 14 encyklik, 15 adhortacji apostolskich, 11 konstytucji apostolskich i 45 listów apostolskich. Napisał też 5 książek: Przekroczyć próg nadziei (październik 1994 rok), Dar i Tajemnica: w pięćdziesiątą rocznicę mojego kapłaństwa (listopad 1996), Tryptyk rzymski, Medytacje w formie poezji (marzec 2003), Wstańcie, chodźmy (maj 2004) oraz Pamięć i tożsamość (luty 2005).


1 maja 2011 roku Ojciec Święty Jan Paweł II został beatyfikowany. Jego kanonizacja odbędzie się 27 kwietnia 2014 roku.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz