czwartek, 29 października 2015

List w sprawie festiwalu "Wielokulturowy Zgierz"

W związku z mającym się odbyć w dniach 6-9 listopada w Zgierzu festiwalem "Wielokulturowy Zgierz", organizowanym przez środowiska skrajnie lewicowe, a dofinansowywanym ze środków Miasta Zgierza, Klub imienia Romana Dmowskiego przy poparciu RNR-Falanga wystosował list otwarty do prezydenta Zgierza Przemysława Staniszewskiego.
 
Zgierz, 29.10.2015 r.  
Przemysław Staniszewski  
Prezydent Miasta Zgierza  


Szanowny Panie,
 
W związku z organizowanym w dniach 6-9 listopada 2015 roku Festiwalem Wielokulturowy Zgierz i informacjami, jakie podają jego organizatorzy, jakoby festiwal ten był dofinansowany z budżetu Miasta Zgierza, czujemy się w obowiązku zaprotestować przeciwko takim działaniom.
 
Przedsięwzięcia takiego jak ten festiwal nie można nazwać inaczej niż wydarzeniem zideologizowanym, mającym promować przekaz skrajnej lewicy. Wystarczy przyjrzeć się niektórym punktom programu, które mają wybielać islam i propagować wśród zgierzan poparcie dla przyjęcia nielegalnych imigrantów z krajów islamskich. W ramach tego festiwalu propagowana jest jedynie kultura żydowska i muzułmańska – brak jest promocji kultury polskiej, co w naszej ocenie powinno w działaniach władz samorządowych stać przed promowaniem innych kultur, nieobecnych w przestrzeni naszego miasta od 1945 roku.
 
Apelujemy do Pana o powstrzymanie się od dofinansowywania takich zideologizowanych przez skrajną lewicę inicjatyw, jak również o większe promowanie przez władze naszego miasta polskiego dziedzictwa kulturowego, na którego fundamencie opiera się historia Zgierza.


Z poważaniem,

Kamil Klimczak, Prezes Klubu im. Romana Dmowskiego
Jarosław Rokita, Przedstawiciel Ruchu Narodowo-Radykalnego Falanga

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz