sobota, 2 marca 2013

Msza święta w intencji Żołnierzy Wyklętych w Zgierzu

 1 marca 2013 roku w kościele pw. św. Katarzyny Aleksandryjskiej w Zgierzu z inicjatywy Klubu imienia Romana Dmowskiego ks. Mirosław Strożka odprawił mszę świętą w intencji Żołnierzy Wyklętych.

We mszy wzięło udział około 300 osób, w tym delegacje Związku Żołnierzy NSZ, Światowego Związku Żołnierzy AK, Młodzieży Wszechpolskiej, Obozu Narodowo-Radykalnego, Klubu Historycznego im. gen. Stefana "Grota" Roweckiego oraz poczet sztandarowy Stronnictwa Narodowego im. Romana Dmowskiego.

We słowie wstępnym przewodniczący Klubu im. Romana Dmowskiego Kamil Klimczak przywitał przybyłe delegacje oraz przedstawił ideę Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych. Ks. Strożka w homilii również odniósł się do losów Żołnierzy Wyklętych, "bojowników o wolną Polskę, dzięki którym możemy dziś cieszyć się wolnością".

Na zakończenie Mszy wszyscy uczestnicy uroczystości zostali zaproszeni do udziału w wykładzie prof. Jana Żaryna 7 marca oraz w uroczystościach w Łodzi 3 marca. Po błogosławieństwie odśpiewano pieśń "Boże, coś Polskę".

Klub imienia Romana Dmowskiego dziękuje serdecznie wszystkim zgierskim patriotom za udział we Mszy.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz