poniedziałek, 18 marca 2013

List otwarty do Prezydent Miasta Zgierza


Klub imienia Romana Dmowskiego wraz z narodowcami z Narodowego Zgierza postanowiły zająć się upamiętnieniem w Zgierzu rotmistrza Witolda Pileckiego. Stosowna uchwała na temat nadaniu jednej z alejek w Parku Miejskim im. Tadeusza Kościuszki nazwy "Pasaż Witolda Pileckiego" została podjęta 27 października 2011 roku. Jednakże Pasaż nadal nie jest oznakowany tablicami z jego nazwą. W sprawie tego niedopełnienia przez Miasto Zgierz postanowień uchwały do Prezydent Miasta Zgierza Iwony Wieczorek został wystosowany list otwarty o następującej treści:

Szanowna Pani Prezydent,

Rada Miasta Zgierza uchwałą nr XV/139/11 z dnia 27 października 2011 r. nadała jednej z alejek w Parku Miejskim im. Tadeusza Kościuszki nazwę „Pasaż rtm. Witolda Pileckiego”. § 3 niniejszej uchwały powierza Pani czuwanie nad jej wykonaniem. Z przykrością musimy stwierdzić, że do dnia dzisiejszego służby miejskie nie wykonały tej decyzji Rady Miasta – Pasaż nadal nie jest oznaczony tablicami z jego nazwą.

Zapytujemy:
Dlaczego, pomimo tego, że od 27 października 2011 minęło już niemal 17 miesięcy, to Pasaż nadal nie jest oznaczony? Co spowodowało takie rażące zaniedbanie? Czy uhonorowanie jednego z bohaterów walki z niemieckimi i sowieckimi okupantami jest kwestią na tyle mało ważną, że wystąpiła tutaj aż siedemnastomiesięczna zwłoka? Czy też może ten gest był wykonany tylko „na pokaz”?

Wzywamy Panią, aby Urząd Miasta Zgierza i podległe mu miejskie spółki wykonały w końcu uchwałę Rady Miasta Zgierza nr XV/139/11 z dnia 27 października 2011 roku i uhonorowały rotmistrza Witolda Pileckiego. Mamy nadzieję, że do takich wydarzeń już później nie dojdzie, gdyż świadczą one źle o stosunku organów Miasta Zgierza do patriotyzmu i naszej historii.

Łączymy wyrazy szacunku,

Przewodniczący
Klubu im. Romana Dmowskiego 
Kamil Klimczak

Koordynator Narodowego Zgierza
Marcin Pawłowicz

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz