czwartek, 2 maja 2019

Oświadczenie KRD i AN w Dzień Flagi RP


W związku z przypadającym dzisiaj Dniem Flagi Rzeczypospolitej Polskiej, wzywamy władze samorządowe i administracyjne, a także państwowe instytucje, spółki i jednostki organizacyjne do zaprzestania ekspozycji obok flag polskich tzw. „flag Unii Europejskiej”.

Wywieszanie nieumocowanych w żadnym akcie prawnym flag unijnych, będących w zasadzie logo reklamowym tej organizacji międzynarodowej, jest wyrazem ograniczania suwerenności Państwa Polskiego, nie tylko poprzez płynące z Brukseli regulacje oraz ideologiczną propagandę, ale nawet w warstwie wizerunkowej. Nie da się w tym przypadku uniknąć skojarzeń z okresem PRL-u, kiedy obok polskiej flagi wywieszano czerwoną flagę komunistyczną, będącą wyrazem podległości Polski wobec Związku Sowieckiego.


Co ważne, według opinii Najwyższej Izby Kontroli „flagi UE” mogą być wywieszane tylko w dniach wyborów do Parlamentu Europejskiego, oficjalnych wizyt z udziałem przedstawicieli UE, w Dniu Europy oraz w celu informacyjnym – czasowo na jednostkach realizujących programy unijne.

Dzień po piętnastej rocznicy wstąpienia Polski do Unii Europejskiej widać wyraźnie, że ta organizacja nie spełniła pokładanych w niej nadziei i członkostwo w niej generuje negatywne skutki dla naszego kraju. Upadek wielu gałęzi przemysłu, podupadające rolnictwo, nacisk ideologiczny w zakresie prawa rodzinnego – to tylko niektóre skutki unijnej polityki wobec Polski.

W przededniu wyborów do Parlamentu Europejskiego postawa polityków i władz wobec wizerunkowej suwerenności Państwa Polskiego jest wskazaniem, kogo chcą reprezentować: Naród Polski czy mitycznych „Europejczyków”.

Wywieszanie polskiej flagi jest demonstracją suwerenności polskiej państwowości – nie zgadzamy się na wywieszanie obok niej „flagi Unii Europejskiej”, która jest symbolem ograniczeń tej suwerenności.

Łódź, 2 maja 2019 roku

Kamil Klimczak, Klub imienia Romana Dmowskiego
Jan Waliszewski, Akcja Narodowa

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz