wtorek, 5 lutego 2019

Oświadczenie niezależnych środowisk narodowych w sprawie protestów rolniczych

W związku z zapowiadanymi na dzień 6 lutego protestami polskich rolników przeciwko polityce rolnej obecnego rządu, wyrażamy poparcie dla słusznych postulatów wyrażanych przez reprezentantów polskiej wsi.
Tzw. transformacja ustrojowa w szczególny sposób dotknęła polską wieś, a neoliberalna polityka doprowadziła do zalewu polskiego rynku przez zagraniczne produkty rolne, nierzadko o wątpliwej jakości, wobec braku odpowiedniej kontroli ze strony państwa.
Jednocześnie angażowanie się Polski w antyrosyjską politykę pozbawiło rolników rynków zbytu za wschodnią granicą. Z kolei przedstawiana jako Eldorado dla rolników Unia Europejska ze swoimi dopłatami okazała się pogłębiać problemy polskiej wsi poprzez kolejne rygorystyczne przepisy, kwoty produkcyjne, ale też poprzez zalew żywności z Zachodu, nierzadko modyfikowanej genetycznie i zawierającej duże ilości środków chemicznych, co nie pozostaje bez wpływu na zdrowie konsumentów. Dodatkowo stopniowa monopolizacja dystrybucji przez obce korporacje powoduje olbrzymie straty finansowe po stronie sprzedających swoje płody rolników.
Lekceważenie rolnictwa przez kolejne rządy spowodowało dzisiejszą dramatyczną sytuację, w której polskim rolnikom nie opłaca się sprzedawać swoich płodów. Kontynuowanie dotychczasowej polityki oznacza postępującą likwidację polskiego rolnictwa, a co za tym idzie pozbawienie naszego kraju suwerenności ekonomicznej. Wzywamy władze RP do podjęcia zdecydowanych działań w celu poprawy sytuacji polskiej wsi oraz podjęcia dialogu z protestującymi rolnikami. Jedynym rozwiązaniem palących problemów jest dialog zamiast podejmowanych dotychczas pozorowanych działań.
Łódź, 5 lutego 2019 roku
Kamil Klimczak, prezes Zarządu Głównego Klubu im. Romana Dmowskiego
Jan Waliszewski, redaktor naczelny miesięcznika „Chrobry Szlak”
Marcin Makowski, Akcja Narodowa
Waldemar Śliwkiewicz, prezes Koła Łódź Towarzystwa Czytelni Ludowych
Marian Daszyk, poseł na Sejm RP V kadencji
W imieniu Fundacji VIS VERITATIS im. św. Michała Archanioła:prof. Anna Raźny, Przewodnicząca Rady Fundacji
Lesław Andrzej Wilk, Członek Rady Fundacji
Maciej Wac-Włodarczyk, Dyrektor Zarządu Fundacji
W imieniu Klubu Wolnych Wyborców ISKRA:Dariusz Chmiel,Helena Gajda,Adam Koczanowski,Jakub Stonawski

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz