wtorek, 26 lipca 2016

Oświadczenie ws. ostatnich zamachów terrorystycznych

W związku z ostatnimi zamachami w Europie Zachodniej Klub im. Romana Dmowskiego i Ruch Narodowy wydały oświadczenie wzywające władze RP do zdecydowanych działań na rzecz zapewnienia Polakom bezpieczeństwa:

W ciągu ostatnich dwóch tygodni przez Francję i Niemcy przetoczyła się fala zamachów terrorystycznych. Pomimo dezinformacji dokonywanej przez zachodnie media oraz władze państwowe Francji i Niemiec, oczywiste jest, że akty terroru zostały dokonane przez islamskich bojowników, inspirowanych ideologią Państwa Islamskiego.

Ataki terrorystyczne w Europie Zachodniej to prosty efekt obłędnej polityki imigracyjnej wprowadzanej przez Unię Europejską pod dyktatem Niemiec. Niekontrolowany napływ tzw. „uchodźców” był popierany przez lewicę – szermierzy tolerancji i multikulturalizmu. Zignorowano fakt, że wśród ludzi napływających do Europy (na zaproszenie kanclerz Angeli Merkel) niemal na pewno byli ukryci bojownicy Państwa Islamskiego.

Ofiary zamachów nie są tylko ofiarami islamskiego terroryzmu. Odpowiedzialni za ich śmierć są też europejscy politycy i ich irracjonalne działania wobec inwazji tzw. „uchodźców” na Europę. Ofiary te liczy się dzisiaj już w setkach. Wśród tych ofiar są trzy Polki (zabite w Nicei i w Reutlingen).

Naczelnym zadaniem władz państwowych jest ochrona życia i zdrowia obywateli. Polskie władze nie mogą pozostać obojętne wobec zagrożenia nadchodzącego z Zachodu. W związku z tym apelujemy do premier Beaty Szydło i ministra spraw wewnętrznych Mariusza Błaszczaka o bezterminowe utrzymanie (po zakończeniu Światowych Dni Młodzieży) kontroli na granicy Rzeczypospolitej Polskiej z Republiką Federalną Niemiec.

Apelujemy także do rządu Rzeczypospolitej Polskiej o zaostrzenie kryteriów przyznawania polskiego obywatelstwa oraz prawa stałego pobytu dla cudzoziemców. Obecne wydarzenia we Francji i Niemczech zaczynają prowadzić stopniowo w kierunku wojny domowej prowadzonej przez mniejszości wrogo nastawione do społeczeństw, które udzieliły im gościny.

Uznajemy za niedopuszczalne udzielanie przez państwo polskie oraz samorządy grantów i dotacji na rzecz organizacji, prowadzących w Polsce propagandę na rzecz wielokulturowości, prowadzących polskie społeczeństwo w kierunku doktryn, które przyniosły niszczycielskie efekty w krajach Europy Zachodniej. W szczególności sprzeciwiamy się wprowadzaniu ideologii multi-kulti do szkół, wytwarzających u polskich uczniów błędne wyobrażenia na temat charakteru procesów społecznych we współczesnym świecie.

Łódź, 26 lipca 2016 roku

Kamil Klimczak – prezes Klubu im. Romana Dmowskiego, Ruch Narodowy

Jan Waliszewski – Klub im. Romana Dmowskiego, Ruch Narodowy

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz