poniedziałek, 1 czerwca 2020

74. rocznica śmierci Tadeusza Łabędzkiego
9 czerwca 1946 roku został zamordowany przez warszawskie UB 29-letni Tadeusz Łabędzki, łodzianin, działacz Młodzieży Wszechpolskiej i Stronnictwa Narodowego, żołnierz Narodowej Organizacji Wojskowej i Narodowego Zjednoczenia Wojskowego.

W 74. rocznicę tego tragicznego wydarzenia zapraszamy do wspólnego uczczenia tego wybitnego działacza ruchu narodowego, prawie nieznanego w jego rodzinnej Łodzi.

Tadeusz Łabędzki urodził się w 1917 r. w Filadelfii, w Stanach Zjednoczonych. W 1919 r. jego rodzina Łabędzkich wróciła do kraju, i zamieszkała w Mrodze Dolnej. Łabędzki uczęszczał do Gimnazjum im. Mikołaja Kopernika, gdzie działał w Narodowej Organizacji Gimnazjalnej (NOG-a). Później studiował na Wydziale Prawa Uniwersytetu Warszawskiego, gdzie był członkiem Młodzieży Wszechpolskiej. Był redaktorem naczelnym pisma "Wszechpolak".

W trakcie II wojny światowej walczył w szeregach Narodowo-Ludowej Organizacji Walki i Narodowych Sił Zbrojnych. Reaktywował w konspiracji Młodzież Wszechpolską. Po wojnie nadal działał w konspiracji. Został aresztowany 7 kwietnia 1946 r. w Łodzi. Przewieziony do siedziby Ministerstwa Bezpieczeństwa Publicznego w Warszawie był tam torturowany i został zabity 9 czerwca 1946 roku.

Uroczystość odbędzie się we wtorek 9 czerwca o godzinie 18:00 pod tablicą pamiątkową umieszczoną na ścianie domu, gdzie mieszkał Tadeusz Łabędzki - przy ul. Kilińskiego 86 w Łodzi.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz