poniedziałek, 29 maja 2017

List otwarty do Prokuratora Generalnego w sprawie "łódzkiego drukarza"

W związku z piątkowym wyrokiem łódzkiego sądu w sprawie "łódzkiego drukarza", uznającego drukarza za winnego wykroczenia polegającego na odmowie wykonania baneru dla organizacji LGBT, Klub im. Romana Dmowskiego skierował list otwarty do prokuratora generalnego. Sygnatariusze wzywają Zbigniewa Ziobrę do złożenia kasacji w tej sprawie.

Łódź, 29 maja 2017 roku

Szanowny Pan
Zbigniew Ziobro
Prokurator Generalny

Szanowny Panie!

Zwracamy się do Pana z prośbą o interwencję w sprawie „łódzkiego drukarza”, pana Adama, który został uznany za winnego przez łódzkie sądy na podstawie artykułu 138 kodeksu wykroczeń. Winą pana Adama jest to, że kierując się swoim sumieniem i wiarą katolicką odmówił wykonania baneru dla fundacji LGBT.

Powyższy wyrok został przez nas przyjęty z dużym zaskoczeniem. Orzeczenie godzi w gwarantowane przez Konstytucję Rzeczypospolitej Polskiej wolności: wolność sumienia, wolność działalności gospodarczej, a także w zasadę swobody umów, będącą fundamentalną zasadą w obrocie cywilnoprawnym.

Dodatkowo, już po orzeczeniu w I instancji, wyrok był wykorzystywany propagandowo przez środowiska LGBT. Pojawiają się także informacje o kolejnych sprawach sądowych, wytaczanych przedsiębiorcom na podstawie wzmiankowanego przepisu. Istnieje uzasadniona obawa, że orzeczenia łódzkich sądów będą teraz służyć ruchom LGBT do stosowania swoistego terroru wobec przedsiębiorców o katolickich i konserwatywnych poglądach.

W związku z powyższym, zwracamy się do Pana o niezwłoczne złożenie kasacji do Sądu Najwyższego w sprawie pana Adama, zgodnie z art. 110 § 1 kodeksu o postępowaniu w sprawach o wykroczenia.

Z poważaniem,

Kamil Klimczak, prezes Klubu im. Romana Dmowskiego

Jan Waliszewski, członek zarządu Klubu im. Romana Dmowskiego

Mirosław Orzechowski, Katolicki Klub im. św. Wojciecha

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz