sobota, 25 czerwca 2016

Oświadczenie ws. Brexitu

Po czwartkowym referendum w Zjednoczonym Królestwie Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej, w którym Brytyjczycy zdecydowali o opuszczeniu Unii Europejskiej Klub im. Romana Dmowskiego i łódzki Ruch Narodowy wystosowały następujące oświadczenie:

W związku z referendum w Wielkiej Brytanii, wygranym przez zwolenników opuszczenia przez Zjednoczone Królestwo Unii Europejskiej, wyrażamy zadowolenie z odważnej decyzji polityków i obywateli Wielkiej Brytanii.

Wynik referendum jest egzemplifikacją wszystkich zastrzeżeń jakie wobec obecnej koncepcji Unii Europejskiej, jakie podnosiły przez ostatnie kilkanaście lat środowiska nacjonalistyczne i eurosceptyczne. Proces federalizacji Unii Europejskiej, coraz bardziej wyraźny dyktat Niemiec w instytucjach unijnych, a także wykorzystywanie organów UE do realizacji lewackiej ofensywy światopoglądowej powodują, że ta organizacja staje się „więzieniem narodów” zamiast obiecywanej dobrowolnej unii. Działania przedstawicieli Unii w sprawie nielegalnych imigrantów – próby przymusowego rozdziału imigrantów i ciągłe nachalne promowanie polityki multikulturalizmu (pomimo jej oczywistego fiaska) – należy określić jako wręcz samobójcze. Całokształt działań Unii Europejskiej może niebawem doprowadzić do zniszczenia europejskiej cywilizacji chrześcijańskiej i łacińskiej.

W tym miejscu warto zwrócić uwagę, że bilans 12 lat członkostwa Polski w Unii Europejskiej pozostawia wiele do życzenia. Już teraz więcej pieniędzy wpłacamy do unijnego budżetu, niż z niego utrzymujemy. Najgłośniejszym przykładem negatywnych skutków członkostwa Polski w Unii jest zniszczenie polskiego przemysłu stoczniowego. Obecnie nadchodzi czas zniesienia ograniczeń dla cudzoziemców w zakupie polskiej ziemi, co wobec znacznie większej siły nabywczej firm i obywateli z państw Zachodniej Europy, a zwłaszcza z Niemiec, będzie kolejnym ciosem w suwerenność Polski. Koniecznym jest gruntowna renegocjacja warunków członkostwa naszego kraju w Unii, a w razie niepowodzenia tego procesu – pójście śladem Brytyjczyków.

Jedynym lekarstwem na choroby trapiące UE jest powrót do jej źródeł – jako organizacji przede wszystkim gospodarczej będącej luźnym związkiem suwerennych państw narodowych. Wszelkie projekty federalistyczne, a także ideologiczne realizowane w skali ogólnoeuropejskiej należy odrzucić jako nieskuteczne i szkodliwe.

Z uwagą będziemy śledzić proces opuszczania Unii przez Wielką Brytanię, gdyż w tej kwestii Unia Europejska jest politycznym odpowiednikiem Związku Sowieckiego: w obydwu przypadkach wiadomo jak się tam wchodzi, a do upadku Związku Sowieckiego nie było wiadomo jak się wychodzi. Podobnie jak Związek Sowiecki Unię Europejską postrzegamy jako strukturę niereformowalną – w niedługim czasie POLexit może okazać się jedynym rozwiązaniem zgodnym z interesem narodowym. Polska powinna przygotować się do opuszczenia Unii Europejskiej.

Łódź, 25 czerwca 2016 roku

Kamil Klimczak – Prezes Klubu im. Romana Dmowskiego, Ruch Narodowy

Jan Waliszewski – Klub im. Romana Dmowskiego, Ruch Narodowy

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz