sobota, 15 czerwca 2013

Kryzys euro - wykład dr Żurawskiego vel Grajewskiego

15 czerwca w sali Towarzystwa "Lutnia" w Zgierzu odbył się wykład dra Przemysława Żurawskiego vel Grajewskiego pt. "Kryzys euro i przyszłość Unii Europejskiej". 

Kilkudziesięciu zgierzan przyszło wysłuchać wykładu wybitnego politologa z Wydziału Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Łódzkiego. Prelegent we wstępie przybliżył zebranym mechanizm działania unijnych instytucji w przeszłości i obecnie. Następnie opisał drogę prowadzącą do powstania w strefie euro kryzysu ekonomicznego. Wywołany on został wskutek tego, że waluta euro jest projektem politycznym, ignorującym zasady ekonomii.


Obecnie mechanizm decyzji w Unii Europejskiej przekształca się w kierowanie Unią przez Niemcy. 32 osoby na posiedzeniu Rady Unii Europejskiej miały jedynie 6,5 minuty na wypowiedzenie się na 3 ważne tematy. Instytucje unijne będą ulegały teatralizacji. - powiedział dr Żurawski. Jednocześnie  - zdaniem prelegenta - Polska powinna wykorzystywać unijne instytucje do swoich celów, jeżeli będzie to możliwe. 


Drugą część spotkania stanowiła ożywiona, ponad godzinna dyskusja, w czasie której uczestnicy spotkania zadali naszemu gościowi wiele pytań głównie na temat dalszej obecności Polski w Unii Europejskiej czy traktatu lizbońskiego. Poruszona została też kwestia mechanizmu głosowania w Radzie UE. Dr Żurawski vel Grajewski wyjaśnił, że de facto Traktat Lizboński został zniesiony paktem fiskalnym, który obecnie wypycha zupełnie Polskę z decydowania w Unii Europejskiej.

Na zakończenie przewodniczący Klubu ogłosił decyzję o przystąpieniu Klubu im. Romana Dmowskiego do nowego ruchu społecznego - Ruchu Narodowego oraz zapowiedział najbliższe działania Klubu.

KMK 

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz