Rada Programowa

Rada Programowa jest organem doradczym Klubu, który ma za zadanie: doradztwo w kwestiach bieżącej działalności Klubu, opiniowanie dokumentów ideowych Klubu i wsparcie merytoryczne w zakresie działalności publicznej Klubu.

Skład Rady:
  1. Mirosław Orzechowski
  2. ks. dr Roman Piwowarczyk
  3. Jan Szałowski
  4. Adam Śmiech

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz